Topp 10 Business Intelligence-trender for 2020

Business Intelligence trender for 2020

Hva er det som skjer innen business intelligence i 2020? BARC’s Trend Monitor 2020 reflekterer rundt business intelligence og data management trender i BI markedet. Her får du de ti viktigste!

Teknologi og tilgang til data endrer hverdagen vår og måten vi jobber på. Forretningsmodeller er nå blitt avhengige av data og analytics, og da er det lurt å være oppdatert på årets trender. BARC har spurt 2.865 brukere, konsulenter og leverandører om deres syn på hva som vil bli de viktigste BI trendene i 2020. Her er resultatene:

Barc Business intelligence trender for 2020

 

1. Master data management

På tredje året på rad er det data management som troner som den største trenden i BI-markedet. BARC påpeker at det er en enkel grunn til at akkurat datakvalitet og data management trender i markedet, nemlig at de riktige beslutningene kan kun baseres på data som er korrekt og oppdatert. Man må altså kunne stole på at dataene er riktig for å kunne ta gode beslutninger.

Målet med master data management er å samle inn og dele data, som kunde-, leverandør- eller produkt-masterdata, på tvers av flere systemer. Les mer om data management her.

2. Datafunn og datavisualisering

Datafunn handler om å oppdage mønstre og/eller avvik i data. Datavisualisering handler om hvordan man presenterer data, til riktige mennesker, på riktig tidspunkt. Denne trenden fokuserer derfor på tilgjengeliggjøring av data.

Utviklingen innenfor datafunn og datavisualisering skjer særlig på to områder. Forbedring av brukerveiledning og automatisering er øverst på agendaen for mange av leverandørene i denne bransjen. Man benytter i større grad maskinlæring for å veilede analytikere og for å automatisere oppgaver gjennom alle trinn, fra forberedelse av data til visualisering. I tillegg blir funksjoner for datafunn i økende grad bygget inn i analyse- og BI-plattformer, slik at data enkelt kan deles med hele virksomheten. 

Få et dypere innblikk i årets trender. Last ned rapporten til Barc for å lese om alle trendene.

Last ned: BI Trend Monitor 2020 fra BARC

3. Datadrevet kultur

Datadrevet betyr i denne sammenhengen at alle beslutninger og prosesser i en virksomhet er basert på data. Organisasjoner endrer strategien sin fra at kun noen få utvalgte skal ha tilgang til data og innsikt, til at data blir spredt ut i hele organisasjonen slik at alle kan ta datadrevne beslutninger. Data må bli en del av identiteten til organisasjonen. De ansatte har et felles mål om å forbedre og utvikle organisasjonen og seg selv, ved hjelp av data. 

Les mer: Hvordan skape en datakultur?

4. Data governance

I motsetning til BI-styring, som handler om å utarbeide og presentere data for styringssystemer for forretning, fokuserer data governance (styring av data) på selve dataene i de systemene som har å gjøre med data. Datastyring er nødvendig som en mekanisme for datastrategi. En god datastrategi tar for seg hvordan forretningsstrategi blir oversatt til data og analyse.

Data governance kreves for å implementere en datastrategi, og inneholder regler og rammeverk for å håndtere, overvåke og beskytte data, samtidig som man tar hensyn til mennesker, prosesser og teknologi. Å etablere data governance er en langsiktig bestrebelse. Først og fremst krever det en tydelig og bevisst ledelsesbeslutning på hvordan man skal jobbe med og bruke data. 

Last ned gratis e-bok: Data governance do’s and don’ts: The 12 labors of the data governance hero

5. Self-Service BI

Self-service BI har lenge vært på ønskelisten til mange virksomheter, og har fortsatt høy prioritet. Brukere krever at data er tilgjengelig når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhet. 

Virksomheter fokuserer ikke lenger utelukkende på å tilby muligheter for self-service. De ønsker også å demokratisere datatilgangen samtidig som de sikrer jevn og høy kvalitet på dataene og resultatene. 

Les mer: Fleksibilitet med self-service BI

6. Data prep

Å kunne preppe dataene dine er en helt grunnleggende komponent for å oppnå gode resultater med BI. Data prep handler om prosessen der brukerne vasker, strukturerer og beriker data for bruk i analyser. Målet med data prep er å gjøre rådata til verdifull innsikt som kan brukes til å besvare konkrete forretningsspørsmål. 

Stadig behov for data prep viser at oppgaven i økende grad er i ferd med å flytte seg fra IT til forretningsbrukere. Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom utviklingsressurser i IT og forretningsbrukere. Brukervennlige og intuitive verktøy som tilbyr automasjon basert på machine learning er viktig for å få effektivitet og kvalitet i data preppen. Viktigheten av data governance i denne prosessen kan ikke overvurderes. 

7. Moderne datavarehus

Det gamle datavarehus landskapet har blitt for komplekst til å kunne støtte smidig utvikling, og ofte er det for kostbart. I tillegg er implementeringsmodellen utdatert, fordi den ikke er designet og optimalisert for den måten man jobber med analytics i dag. 

Stadig flere virksomheter forstår de nye utfordringene, og ser potensialet og mulighetene som følger med moderne datavarehus. En nyvinning innen datavarehusteknologi er datavarehusautomasjon, som sparer tid og effektiviserer arbeidet med ETL. Virksomheter begynner nå å se de store mulighetene som finnes med disse metodene.

 Les mer om datavarehusautomasjon her. 

8. Smidig BI utvikling 

Begrepet “smidig” har i økende grad blitt brukt i forbindelse med business intelligence de siste årene. Ofte brukes begrepet i forbindelse med utvikling av store IT-løsninger, men nå brukes det også i forbindelse med utvikling av datamodeller, rapporter, dashboards og visualiseringer. Smidig utvikling av BI prosjekter krever at forretningen og IT samarbeider godt. 

De fleste som bruker begrepet ‘smidig BI’ bruker begrepet for å uttrykke sin forventning om at eldre, eksisterende BI-løsninger og BI-organisasjoner raskere skal støtte endringer i forretningsprossesser som balanserer mellom self-service og tradisjonell prosjektleveranse. 

Smidig BI krever at virksomheten adopterer en iterativ tilnærming til utvikling, med et nært samarbeid mellom forretning og it. Mange virksomheter er ikke organisasjonsmessig klar for dette, og kanskje må noen orgnisasjonsstrukturer endres. Ideelt skal smidig BI utvikling også støttes av smidig prosjektledelse som iterativt styrer planlegging, kravinnhenting, og også automatisk testing. 

9. Real-time Analytics

Hurtigere rapportering og analyse av data er en utfordring i mange selskaper. Det er et økende behov for å gjøre data tilgjengelige umiddelbart for å støtte raskere og faktabasert operativ beslutningstaking. Real-time analytics vil si nærmest umiddelbar behandling eller streaming av informasjon om virksomheten i sanntid. Man vil da kunne fange opp hendelser eller andre nye data umiddelbart etter de forekommer og de vil være klare for visualisering eller analyse. 

Er du interessert i Real-time analytics? Sjekk ut våre tjenester her. 

10. Advanced Analytics, maskinlæring og AI

Advanced analytics og maskinlæring er viktige trender for beslutningstakere innen BI i 2020. Avansert analyse går utover matematiske beregninger som summeringer og gjennomsnitt. Den bruker matematiske og statistiske formler og algoritmer for å generere ny informasjon, identifisere mønstre og beregne prognoser. 

Potensialet for mulige use-cases er enormt, og spenner fra å beregne mulige inntekter, priser, salg, krav, kundeverdi eller å forhindre kanselleringer av kontrakter, foutse nedetid på maskiner, overvåkning/evaluering av sosiale medier eller predikere bemanningsbehov. 

Økningen i advanced analytics og machine learning betyr endringer i måten IT og forretningsledelsen jobber. 

Oppsummering

De fem første trendene fra BARC sin undersøkelse viser at virksomheter er klare for å kunne administrere sine egne data og ta dem i bruk. I tillegg viser disse trendene at virksomheter er opptatt av høy kvalitet og effektiv bruk av data. Oppsummert viser dette at virksomheter ønsker å gå utover det å kun samle inn så mye data som mulig og aktivt bruke data for å kunne forbedre sine beslutninger. Dette støttes også av trenden om modernisering av datavarehusene. 

Få et dypere innblikk i årets trender. Last ned Barc rapporten:

Last ned: BI Trend Monitor 2020 fra BARC

0