To enkle tips til fradrag for enkeltpersonforetak

To enkle tips til fradrag som du bør sjekke før du foretar den endelige innleveringen av skattemeldingen.

Innleveringen av skattemelding og næringsoppgave for enkeltpersonforetak er rett rundt hjørnet, og må leveres elektronisk innen 31. mai for at du skal være sikker på å unngå tvangsmulkt. Jobben med å gå gjennom skattemeldingen kan være vanskelig, men er veldig viktig, da du kan spare flere tusen kroner med noen enkle føringer. Her vil du få to enkle tips til fradrag for enkeltpersonforetak som du bør sjekke før du foretar den endelige innleveringen av skattemeldingen.

 

Kilometergodtgjørelse

Mange personlig næringsdrivende bruker sin private bil i jobbsammenheng. Såfremt du ikke overstiger 6000 km. per kalenderår til jobben er dette noe du kan få fradrag på etter en sats. Satsen for 2018 er satt til 3,50 per kilometer. Med litt enkel hoderegning ser man fort at det kan være en stor besparelse å hente ved å kreve fradrag for antallet kilometer kjørt. Hvis du ikke har registrert antallet kilometer du har kjørt (f.eks. ved hjelp av en kjørebok) i løpet av året, aksepterer skatteetaten at dette gjøres ved skjønn.  

 

Hvordan kreve fradrag for kilometergodtgjørelse?

Kilometergodtgjørelsen skal registreres i Næringsoppgave 1 (RF-1175). Her brukes to forskjellige poster —  7080 (Bilkostnader, bruk av privat bil i næring) og 2057 (Egenkapitalkorreksjon). Det samme beløpet skal føres på begge poster, debet på resultatkontoen 7080, og kredit på 2057. Vær oppmerksom på at kontoplanen kan variere mellom forskjellige regnskapssystem. Hvis du f.eks. foretar direkte innlevering av skatteskjemaer til Altinn via Visma eAccounting vil den den korrekte kontoen for kredit-føringen over være 2255 (Gjeld til eier).

Ønsker du å vite mer kan du lese mer på skatteetaten sine hjemmesider.

 

Telefonkostnader og lignende

I likhet med bil brukt i jobbsammenheng, gjelder dette for såkalte EK-tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester). EK-tjenester inkluderer mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett. Hvis du for eksempel bruker mobilen både privat og til jobb kan du få et avdrag opp til 4392,- som er fastsatt for 2018. Her brukes altså ikke en sats, men heller ett fast beløp. Har du kostnader mindre enn beløpet for EK-tjenestene vil fradraget tilsvare kostnaden din.

 

Hvordan kreve fradrag for EK-tjenester?

For å føre fradraget må du vite hvor stor andel (av f.eks. telefonkostnadene) som går til privaten og jobben. Dette er fordi du skal inntektsføre (eller “tilbakeføre”) den andelen av kostnaden som går til privat bruk. Du skal så føre kostnadene på tre forskjellige poster i Næringsoppgave 1.

  1. Først fører du hele din kostnad inklusiv merverdiavgift på post 6995 (Kostnader til kontor, elektronisk kommunikasjon, porto mv.).
  2. Inntektsfør den delen som er brukt i privat sammenheng (maks 4392,- og eksklusiv merverdiavgift) i post 7098 (Privat bruk av el. kommunikasjon).
  3. Før det samme beløpet som i puinkt 2. som privat uttak i post 2068.

Ønsker du å vite mer kan du lese mer på skatteetatens hjemmesider.

 

Dett var dett! Lykke til med innleveringen og trenger du mer hjelp har Skatteetaten en egen rettledning for innlevering av Næringsoppgave 1 for 2018

Er du på jakt etter en smart og enkel måte å gjøre regnskapet på? Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager!

0