Gå til hovedsiden

To enkle steg for beregning av varelager

Å ha for mange varer på lager, er en hver lagersjefs mareritt. Men hvordan beregner du hvilke varer du skal ha på lager?

Beregning av varelager

Det er mange metoder for beregning av varelager. Under omtaler vi én av metodene, som tar utgangspunkt i kundeservicegraden. Med kundeservicegrad mener vi at flest mulig av dine kunder skal være tilfredse med leveransene de får fra deg. Grunnen til at du har varer på lager, er nettopp for å møte kundens forvetning om rask levering.

Les også: Effektiv logistikk – 5 grunner til å velge skybasert

Steg 1 – Sorter etter antall lagerbevegelser

For å avgjøre hvilke varer du bør ha på lager, må du først sortere varene dine etter antall lagerbevegelser på varen. Lagerbevegelse vil si at man tar utgangspunkt i antallet bestillinger som er gjort av varen, ikke antallet varer som er i en bestilling. Det spiller dermed ingen rolle om kunden bestiller én, ti eller tusen stykker av en vare, det regnes uansett som én lagerbevegelse.

Som du ser i tabellen under, har du vare 1 som det blir bestilt 3000 antall av i løpet av 12 måneder, men bare gjennom to enkeltbestillinger. Vare 3 blir det bestilt 700 varer av, men gjennom 80 enkeltbestillinger. Selv om verdien totalt er større for vare 1, vil det likevel være vare 3 som er mest lønnsom å lagerføre – fordi den blir bestilt flere ganger. Dette for å sikre at størst andel av kundemassen din får varen sin raskest mulig. 

Produktnr Antall lagerbevegelser Antall solgte produkter Total kostnad  Kostpris per vare
#1 2 3000 6000 2
#2 15 600 3000 5
#3 80 700 4200 6

Etter å ha definert antallet lagerbevegelser på varene dine, bør du sortere  alle varene dine i antall lagerbevegelser som har skjedd i løpet av de tolv siste månedene, og antallet produkter totalt som ble kjøpt i hver bestilling.

Steg 2 – Pareto-prinsippet for varelager

Det er nå på tide å sortere varene dine i større kategorier. Metoden vi velger å bruke, er basert på Pareto-prinsippet, også kjent som 80-20-regelen. Regelen kan brukes i veldig mange sammenhenger, og handler kort fortalt om at relativt få ting (20 %) kontrollerer en stor andel av resultatet (80 %). Innenfor logistikkfaget har det også gitt gode resultater å bruke Paretos prinsipp; 80% av fortjenesten kommer fra 20 % av varene, og den resterende 20 % av fortjenesten kommer fra 80 % av varene.

Eksempel på Pareto-prinsippet

Kategori Andel av lagerverdien Ca andel av vareantallet
A De første 80 % 20 %
B De neste 15% 30 %
C De neste 5%   50 %
X Ingen årlige kjøp

 

Varer kategorisert etter Pareto-prinsippet

Produktnr Rangering etter antall lagerbevegelser per år Total antall lagerbevegelser summert   Andel av total mengde lagerbevegelse Kategori
#1 678 678 36.71% A
#2 560 1238 67.03% A
#3 240 1478 80.02% A
#4 180 1658 89.77% B
#5 60 1718 93.02% B
#6 55 1773 95.99% C
#7 45 1818 98.43% C
#8 20 1838 99.51% D
#9 5 1843 99.78% D
#10 3 1846 99.95% D
#11 1 1847 100.00% x
#12 0 1847 100.00% X

 

I tabellen over har vi rangert varene på et lager etter antall lagerbevegelser per år. Som du ser, representerer vare 1-3 hele 80 % av den totale lagerbevegelsen. Vi definerer da disse varene som kategori A-varer, som er de aller viktigste varene dine. Vare 4 og 5 representerer de 15 % neste andelen av total lagerbevegelse, og blir dermed kategori B-varer. Videre er vare 6 og 7 kategori C, mens vare 8-12 er i kategori D og X, og representerer kun 5 % eller mindre av lagerbevegelsen.

Nå vet du at varene i kategori D og X kun står for den siste prosenten av antall lagerbevegelser eller ingen andel av totale lagerbevegelser overhodet. Kanskje på tide å ikke lagerføre disse varene lenger?

Les også: – Prosessene har blitt mer effektive etter at vi flyttet logistikken til skyen. Nå har vi full kontroll på vareflyten og lagrene, sier CFO Jan Johannsen i Timik Medical. Les kundehistorien.

Vil du også få kontroll på varelageret?

Hvordan kan du og kollegene dine håndtere daglige gjøremål på en enda mer effektiv måte? Hvordan kan dere yte kundene best mulig service? Logistikken er en viktig faktor i disse spørsmålene. Få svarene og flere gode tips i vår guide om lagerhåndtering.

Ja, jeg vil bli best på effektiv lagerhåndtering

Mest populære