Skip to main content

Tips til å sette riktig pris når du starter bedrift

Mange av de minste bedriftene som ønsker å selge egen kompetanse bommer når de skal sette pris på det de selger.

Riktig pris starte bedrift
Sette riktig pris

Hvis du går over fra å være lønnsmottaker hos andre til å drive egen bedrift, bør du snarest endre dine forestillinger om økonomi.

 

Viktig å sette riktig pris

Hvis du skal lykkes med en liten bedrift og har et salgbart produkt, handler det om å selge, produsere og sette riktig pris.

Mange av de minste bedriftene, spesielt de som selger sin egen kompetanse, priser seg altfor lavt. Dermed legger de ikke grunnlag for å skape en levedyktig virksomhet over tid.

Ved prissetting er det to avgjørende momenter:
1. Hvor sterkt etterspør markedet ditt produkt/dine produkter?
2. Hvor flink er du til å forhandle prisen?

 

Tar alle produksjonskostnadene selv

En av de vanligste tabbene etablerere gjør, er å ta utgangspunkt i sin tidligere lønnsinntekt når de skal beregne prisen. Da synes de kanskje at en timepris på 300 kroner er å ta kraftig i. Det er det ikke.

Her er noen av årsakene til at du ikke bør gå i den fella:

• Du/ditt foretak gjør arbeidet for egen regning og risiko, med egne driftsmidler.
• Du/ditt foretak må dekke alle sosiale utgifter selv.
• Du/ditt foretak må (i hovedsak) dekke alle forsikringer selv.
• Du/ditt foretak får det meste av den administrative jobben selv.
• Du/ditt foretak må dekke dine løpende utgifter til næringsvirksomheten selv.
• Oppdragsgiveren/kunden slipper å ha deg inn i lønnssystemet, med alt det innebærer av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveransvar for øvrig. Dette sparer kunden for både arbeidstid og rene penger.

 

Beregne riktig pris

For å beregne riktig pris, bør du sette opp en kalkyle. Den kan se slik ut:

Direkte kostnader (som har sammenheng med leveransen)
+ indirekte kostnader (eks: strøm, husleie, regnskapsføring etc.)
+ fortjeneste (det du skal leve av)
= salgspris

 

Flere tips til deg som ønsker å starte et bedrift finner du her.

Most popular