Tips til reiseoppgjør

Vi vet at det ofte er mye frustrasjon involvert når reiseregninger skal gjøres opp. Et komplisert regelverk og krav skattemyndighetene setter til dokumentasjon og legitimasjon betyr at reiseoppgjøret som regel ikke er en dans på roser. Gjør man feil kan man risikere både etterligning og straffeskatt. Vi har derfor kommet med noen tips som kan gjøre reiseoppgjøret enklere, disse finner du på våre sider for Visma Kompetansesenter Lønn og HR.