Gå til hovedsiden

Tips for arbeidsgiveren om frikort og skattekort for ungdom i sommerjobb

Alle arbeidsgivere må huske at fra og med det året unge sommervikarer blir 13 år må de ha frikort (eller skattekort) når de får utbetalt lønn. Så lenge ungdommen ikke har noe skattekort å legge fram, er arbeidsgiveren forpliktet til å trekke 50 prosent skatt av brutto lønn mv inntil skattekort blir levert.

MERK! Det er unntak for svært små utbetalinger under 1000 kroner per år, eventuelt for 4000 kroner i ikke-kommersielle foreninger og lag.

En ungdom som kommer til å tjene under 39 950 kroner, skal ha frikort. Kommer inntekten til å bli høyere, må ungdommen be om å få vanlig skattekort.

Frikort opp til 39 950
Med frikort kan ungdommen tjene opp til 39 950 kroner uten å betale skatt. Dette fribeløpet skal regnes inn all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji.

Ikke glem feriepengene
Spesielt viktig er det å huske på feriepengene som blir utbetalt i 2013. De skal med i regnestykket over 2013-inntekt.

Dette gjelder både feriepenger som ungdommen tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger som blir utbetalt hvis ungdommen slutter i jobben i år.

Enkelt å bestille frikort
Bestiller du frikort på nett, taster du bare inn fødselsnummeret ditt, så får du frikortet i posten.

Du kan også bestille via SMS. Send slik til 02111:

FRIKORT (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) til f.eks.: FRIKORT 03116300331

Ungdom med frikort som tror de kommer til å tjene mer enn fribeløpet, må endre skattekortet med MinID her. Da sendes et nytt vanlig skattekort i posten.

Ungdom som har begynt året med frikort, vil da få et skattekort med tilsvarende høyere skattetrekk på resten av inntekten.

Trekk på 50 prosent
Arbeidsgiveren skal trekke 50 prosent skatt av inntekt som passerer 39 950 kroner når ungdom ikke leverer nytt skattekort når fribeløpet er brukt opp.

Men igjen: Littegrann hjelp med formalitetene til ungdommen – som kanskje ikke har allverdens forutsetninger for å se hele sammenhengen her – vil i alle fall ikke skade forholdet til den unge arbeidstaker og vil neppe redusere hans eller hennes innsatsvilje når skattetrekket blir riktig.

Alltid skattekort til arbeidsgiveren
MERK! Arbeidsgiveren skal alltid be om å få frikortet/skattekortet når arbeidsforholdet starter og skal alltid gi det tilbake når arbeidsforholdet avsluttes.

Arbeidsgiveren skal skrive inn på kortet hvor lenge ungdommen har vært i jobb og hvor mye han eller hun har fått utbetalt på baksiden.

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Kilde: skatteetaten.no

Mest populære