Gå til hovedsiden

Tilbyr regnskapskundene fleksibel arbeidsfordeling

Regnskapsbyrået Siffer Økonomi AS markedsfører seg som Visma eAccounting eksperten og har bygget et konsept rundt det å kunne tilby kundene fleksibel arbeidsfordeling i programmet.

Siffer Økonomi AS
Siffer Økonomi AS

Antall ansatte: 25

Tar regnskapsoppdrag i: Visma eAccounting

Virksomhetsområde: Regnskap- og lønnstjenester, salg av totalløsninger, personaladministrasjon og oppfølging, rådgivning og konsulentoppdrag

Nettside: http://www.siffer.net


– Det viktigste for oss var fleksibiliteten Visma eAccounting ga oss og kundene våre, sier daglig leder Lena Karlsen.Lena Karlsen er daglig leder i Siffer Økonomi AS

Hun leder regnskapsbedriften Siffer Økonomi AS i Halden som i dag har 25 ansatte og mer enn 600 kunder. Kundene til den middels store regnskapsbedriften finner du innenfor de fleste bransjer, selv om rundt 20 % er innen landbruk.

 

Kunder med ulike behov

– Kundene våre har ulike forventinger og behov, forteller Karlsen. Det var derfor viktig for oss å satse på ulike regnskapsløsninger som dekker behovene til både de små og mellomstore kundene. Fleksibel arbeidsfordeling mellom kunde og regnskapsfører er helt essensielt for Siffer Økonomi AS, så nettopp fleksibiliteten i Visma eAccounting var avgjørende for at vi har valgt denne løsningen for mange av våre kunder.

“Det er enkelt å få en fleksibel arbeidsfordeling mellom kunde og regnskapsfører i Visma eAccounting.”

Fleksibel arbeidsfordeling

– Vi opplever at kundene endrer seg over tid. Noen ganger har kundeforholdet startet med at vi har utført alle oppgaver for dem, men at kunden gradvis har tatt over enkelte oppgaver selv. Andre kunder henvender seg fordi de ønsker å gjøre store deler av regnskapet selv, men trenger litt hjelp og rådgivning underveis. Med Visma eAccounting opplever vi at det er enkelt å få en fleksibel arbeidsfordeling mellom kunde og regnskapsfører.

 

Mange henvendelser

Siffer Økonomi AS så tidlig mulighetene med Visma eAccounting. De erfarte at mange av brukerne av programmet ikke hadde regnskapsfører. Flere tok derfor kontakt med regnskapsbyrået for hjelp til å komme i gang og bistå dem underveis.

– Vi bestemte oss for at skulle vi hjelpe disse kundene på en god måte, var det alfa og omega å ha kompetanse på løsningen internt. Det har ført til at vi både har fått flere kunder – og at vi kan foreslå programmet til de kundene vi ser får dekket sine behov gjennom Visma eAccounting, forteller Karlsen. Det å ta i bruk Visma eAccounting for regnskapsfører har gitt oss en mulighet til å tilby våre kunder et komplett, fleksibelt økonomisystem med mulighet for arbeidsfordeling oss og kunde – til en rimelig pris.

“Vår erfaring er at kunden er mest fornøyd med muligheten til alltid å ha løpende oversikt over bank og oppdatert regnskap på en enkel måte”.

 

Ny type kunder

Et standard oppsett med fast arbeidsfordeling har aldri vært noe tema hos regnskapsførerne i Siffer Økonomi AS. Tilrettelegging etter hver enkelt kundes forutsetning er viktig. Resultatet? Nye kunder, og kunder som vil gjøre mye selv i programmet.

– Vår erfaring er at kundene er mest fornøyd med å ha løpende oversikt over bank og oppdatert regnskap på en enkel måte. Og med Visma eAccounting krever det ikke mye regnskapskompetanse for å skaffe seg kontinuerlig oversikt, forteller Karlsen.

 

Kaller seg Visma eAccounting eksperten

Karlegger kundene førstSiffer Økonomi AS kaller seg nå Visma eAccounting Eksperten. Bakgrunnen for dette var at regnskapsbedriften så potensialet i at så mange kunder benytter løsningen og at antallet vokser raskt.

– Det er mange som bruker Visma eAccounting og som har startet opp på egenhånd helt uten bistand fra regnskapsfører. Vi så behovet og ønsket derfor å bygge et konsept rundt dette. Etter flere års bruk av løsningen, kjenner vi den godt og har opparbeidet oss svært god kompetanse på å hjelpe brukerne til å lage gode rutiner og i å “rydde opp” i avvik som oppstår av og til, sier Karlsen.

 

Kartlegger kundene først

Siffer AS hjelper også kunder som enda ikke har tatt i bruk et økonomiløsning. For denne kundegruppen kartlegger Siffer Økonomi AS først kundens behov, og på bakgrunn av det tilbyr de den økonomiløsningen som de anser som best for kunden i hvert enkelt tilfelle. I mange tilfeller er dette Visma eAccounting.

Karlsen fremhever den høye kompetansen på Visma eAccounting, samt Siffer Økonomi AS erfaring med å kartlegge hver enkelt kundes forutsetninger i forhold til hva de kan gjøre selv, som bedriftens styrker.

– Vi er veldig fleksible i forhold til arbeidsfordelingen mellom kunde og regnskapsfører, vi sikrer at rapportering overfor myndigheter blir overholdt, og retter opp de avvik som måtte oppstå. I tillegg bistår vi gjerne med regnskapsmessige spørsmål – og gjør det kunden ønsker at vi skal gjøre, så kunden kan føle seg trygg.

“Det å ta i bruk Visma eAccounting har gitt oss en mulighet til å tilby våre kunder et komplett, fleksibelt økonomisystem med mulighet for arbeidsfordeling mellom oss og kunde – til en rimelig pris.”

 

Omstilling er nødvendig

For Siffer Økonomi AS har omstillingen regnskapsbransjen er inne i vært både nødvendig og spennende – og ikke minst gitt nye muligheter innen tjenester som kan leveres. Karlsen er derfor klar på at om man skal lykkes nå og i fremtiden, må ny teknologi tas i bruk.

– Kompetansen blant de ansatte må økes og endres i takt med teknologien, og vi må tørre gå i dialog med eksisterende og nye kunder om hvilke muligheter som finnes, avslutter Karlsen.

 

Er du regnskapsfører? Bli med på GRATIS frokostseminar 17. april kl. 09 – 11, og få en introduksjon til Visma eAccounting for regnskapsbyrå. Les mer og meld deg på her.

Jobber du i regnskapsbyrå? Les mer om den komplette løsningen Visma eAccounting for regnskapsfører her.

Ønsker du en fleksibel arbeidsfordeling med regnskapsfører i Visma eAccounting? Finn en regnskapsfører du kan samarbeide med her.

 

Les mer om Visma eAccounting

Mest populære