Tid er penger – fakturerer du nok?

For tjenesteytende virksomheter og de som jobber prosjektbasert, er det timer som gjelder: Å bruke minst mulig tid på administrative prosesser, og forbedre produktivitet og resultater til hver enkel medarbeider, slik at du får fakturert flest mulig timer. Hvordan oppnå dette?

HVA trenger du, som er en moderne leder, for å oppnå disse målene? Jo – ha en god oversikt over timeforbruket i bedriften.
HVORDAN? – Innføre et brukervennlig og effektivt timeregistreringssystem!
HVORFOR? – Se noen av grunnene under:

selv det å registrere og se sine egne timer, gjør at man blir mer produktiv! Det er svært tankevekkende å se mangel på effektivitet i egen timeplan, og det utfordrer én til å revurdere arbeidsmetoden og øke kompetansen. Som leder, kan du ha en totaloversikt over selskapets produktivitet.

Enten du er medarbeider eller leder, kan du ved hjelp av timeføring passe på at du og andre ikke jobber for mye i forhold til lovens krav. Som en leder kan du da se områder hvor det er behov for flere ressurser eller re-planlegging av gjeldende tildelinger.

Ved kontinuerlig “overvåking” av timeføring og ressurstildelinger, får prosjektleder og prosjektmedlemmer en viss mening om prosjektets omfang. Og de kan ha bedre kontroll på omfang og fremdrift.

En oppdatert oversikt over førte timer hjelper prosjektleder til å vurdere prosjektets framdrift, analysere planleggingsarbeid og ta erfaringen videre til framtidige prosjekter.

Rapporteringen blir mer nøyaktig og oversiktlig, noe som muliggjør bedre forretningsmessige beslutninger.

alltid oppdatert verdi på prosjektet kan måles for både fastpris oppdrag og løpende prosjekter. Informasjon om faktisk timeforbruk resulterer i bedre inntekts- og kostandskontroll.

Stadig flere bedrifter velger å investere i timeregistreringsløsninger og  velger nettbaserte løsning. Ikke så rart: de viktigste kravene for både bedriftsledelsen og enkelte medarbeidere til et timeregistreringssystem er at det skal vært super enkelt og alltid tilgjengelig.
Det tok vi hensyn til i utvikling av Visma Severa Mobile – en mobil add-on til programvaren for timeregistrering og prosjektstyring, Visma Severa. Her kan man enkelt føre timer på forskjellige prosjekter og få en oversikt over førte timer på dags- og ukesbasis.

Visma Severa Mobile kan brukes på smartphone(Iphone, Android, Windows Phone), Ipad/Tablets og PC/Mac. Enkelte av våre kunder velger å bruke Visma Severa Mobile sitt grensesnitt på PC, siden det er så enkelt og raskt.

Gjør din arbeidsdag og arbeidsdagen til dine medarbeidere enklere, sørg for å ha en god oversikt over timeforbruket i din bedrift.

 

Alt om fakturering på visma.no/fakturering

Product manager Visma Severa
Connect with Maria: