Gå til hovedsiden

Team-arbeid i konsulent-hverdagen

Jeg har nå tilbragt fem av syv spennende og lærerrike uker i sommerjobb hos Visma Consulting, og har blitt en erfaring rikere som jeg ikke ville vært foruten.

Min sommerjobb går ut på å være funksjonelt ansvarlig i et prosjekt hvor vi jobber med utvikling i java. Vi er til sammen ti studenter som har sommerjobb hos Visma Consulting, hvor fem av oss jobber med java-prosjektet. Ved prosjekt-oppstart ble vi tildelt roller for gjennomføringen av prosjektet. De forskellige rollene var teknisk ansvarlig, scrummaster, test-leder og funksjonelt ansvarlig, hvor ansvaret i sistnevnte er delt mellom to personer. Denne rollefordelingen gir oss forskjellige ansvarsområder, men til sammen utgjør vi et team som utfører en spesifikk oppgave, og ved å samarbeide skal vi oppnå et felles mål.

Den tidligere erfaringen jeg har fra team-arbeid er fra skolesammenheng, og jeg skal inrømme at den ikke er i nærheten av den opplevelsen og erfaringen jeg sitter igjen med så langt i denne sommerjobben. På skolen har ofte studentene ulike forventninger til et emne, som betyr at team-arbeid kan bli nedprioritert hos noen, samtidig som det ofte er andre skoleoppgaver og emner som kommer i veien for fremdriften til et prosjekt. Prosjektene er også ofte selvstyrte, og dersom team-arbeidet ikke fungerer bra, kan det medføre et dårlig resultat, og en dårlig opplevelse.

I sommerjobben opplever jeg at alle er veldig fokusert på å gjøre en god jobb, og at alle er engasjerte og gjør sitt ytterste for å oppnå et godt resultat. Ettersom skolen har sommerferie, er det heller ingen andre forstyrrende oppgaver. Teamet mitt jobbet bra sammen, og tonen er god innad i gruppen. Vi hjelper hverandre og deler kunnskap. Dersom det skulle gå litt trått en dag, og vi sitter fast med en oppgave, spiller vi en runde guitar hero, som hjelper både på motivasjon og humør.

I team-arbeid er det viktig å innse at alle mennesker er forskjellige, både for å oppnå et godt team-arbeid og et godt resultat. Det er viktig å godta at andre har ulike ideer og meninger enn deg, og at dine egne ideer og meninger kanskje ikke har like stort gjennomslag hos andre. Både positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk er viktig, samt at det er viktig med god kommunikasjon mellom team-medlemmer, og at alle tar ansvar for sine arbeidsoppgaver. I konsulenthverdagen blir nok dette enda viktigere, og jeg gleder meg til å møte mange nye mennesker og få nye erfaringer. Nettopp denne samhandlingen med andre mennesker er så spennende at jeg tror at konsulenthverdagen aldri vil bli kjedelig.

Alt i alt har det vært en kjempefin sommerjobb, og jeg ser frem til å fullføre den siste perioden av sommerjobben, og oppnå et godt resultat sammen med resten av teamet mitt.

Mer informasjon om Summer Internship i Visma Consulting

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.