Gå til hovedsiden

Taushetsplikt i skolen og andre viktige regler ansatte må kjenne til

Du har sikkert skrevet under på at du har taushetsplikt samtidig med at du ble ansatt i skolen. Spørsmålet er om du faktisk kjenner til hva taushetsplikt i skolen innebærer? Test kunnskapen din om dette og flere andre viktige spørsmål.

Innbyggerne forventer stadig bedre kvalitet i offentlige tjenester.  Statlige myndigheter setter økte krav til kvalitet og kompetanse i kommunal sektor. I skolesektoren er selvfølgelig pedagogisk kompetanse helt sentralt, men både ledere og ansatte må faktisk ha kjennskap til en del juridiske problemstillinger i tillegg.

Hva innebærer din lovpålagte taushetsplikt i skolen?

Taushetsplikt

Alle ansatte i skolen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

Du har sikkert skrevet under på at du har taushetsplikt samtidig med at du ble ansatt i skolen. Taushetsplikten din gjelder uansett om du har skrevet under eller ikke, men spørsmålet er om du faktisk kjenner til hva taushetsplikten din innebærer?

 

  • Når har jeg taushetsplikt?
  • Hvilke opplysninger er egentlig omfattet av taushetsplikten?
  • Hva kan jeg snakke med mine kolleger om?
  • Kan jeg ta opp problemer med navngitte elever med helsesøster eller PPT uten at foresatte/eleven har samtykket?
  • Må jeg fortelle barnevernet at jeg sender en bekymringsmelding til barnevernet?

Hvem skal betale for skader?

Barns lek inneholder ofte et element av risiko – en ball kan treffe et vindu eller en bil. Anders sin sykkel blir ødelagt under en sykkeltur med skolen. Anita finner jakka si ødelagt på gangen. Petters briller blir knust i gymtimen.

Når skaden er skjedd, oppstår gjerne spørsmålet om hvem som skal betale – eleven, foreldrene eller skolen?

Barnas, foreldrenes og skolens eventuelle erstatningsplikt følger av Lov om skadeerstatning §§ 1-1, 1-2 og 2-1.

 

Når og hvordan skal du gripe inn i situasjoner?

Ansatte i skolen er pålagt å gripe inn så sant det er mulig når man oppdager situasjoner hvor elever blir utsatt for vold eller andre krenkelser. Denne aktivitetsplikten finner vi i opplæringsloven § 9a-4. Rektor og skoleeier har ansvaret for at de ansatte er kjent med plikten til å gripe inn, og at de også har kompetanse om hvordan det bør gjøres. Skolen bør ha gode rutiner, slik at du og de andre ansatte vet hva dere skal gjøre når noe skjer.

 

  • Hvordan skal vi håndtere saker etter § 9a i opplæringsloven riktig fra starten?
  • Kjenner du innholdet i aktivitetsplikten godt nok?
  • Er du klar over konsekvensene av ikke å følge opp?
  • Hva gjør jeg når en elev opptrer truende eller sparker og slår?
  • Hvor går grensen for nødrett/nødverge?

Hvor finner du svar?

Mange – både ledere og ansatte – kan stå fast enkelte ganger. Ikke alle har et stort nettverk eller gode interne ressurser som kan svare på stort og smått på kort varsel. Da kan Veilederen være et godt hjelpemiddel. Du kan enkelt sjekke om din kommune allerede har avtale om bruk av Veilederen til ledere og ansatte ved å forsøke å logge deg på veilederen.no. Hvis ikke kan du laste ned en gratis prøvetilgang.

Prøv Veilederen gratis i dag

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen sørger for at ansatte og ledere i skolen til en hver tid kan være oppdatert på gjeldende lov- og regelverk. Her finner du blant annet e-læringskurs som gir rask og effektiv læring i hverdagen. God kunnskap om de bestemmelsene som setter rammer for din arbeidshverdag skaper trygghet hos ansatte og ledere,  og bidrar til at skolehverdagen kan oppleves tryggere og bedre for elevene og deres foresatte.

 

Mest populære