Dreven med integrasjon via Fenistra og skybasert ERP

Har du en rolle innen næringseiendom som nå krever at dere tar stilling til økonomisk infrastruktur i selskapet? Du er ikke alene i en slik endringsprosess og det eksisterer allerede en god strategi for implementering av skybaserte systemer som hjelper deg. Fenistra som en integrasjon mellom din bedrifts skybaserte systemer er en av løsningene som bidrar til en sømløs endring.