Visma Blogg

Tag Archives: Visma Advokater

Feed Subscription

Utenlandsk arbeidskraft – Hva må man huske på?

Når et norsk selskap setter bort et oppdrag til et utenlandsk selskap, eller selv leier inn arbeidskraft fra utlandet for å utføre et oppdrag i Norge, er det essensielt å gjøre ting riktig fra starten av. Det er mange regler å forholde seg til, både innen arbeidsretten og innen skattelovgivningen. Å trå feil medfører både kostnader og frustrasjon som lett kunne vært unngått av å gjøre ting riktig fra starten.