Veirett til fraskilte tomter

Høyesterett har åpnet for at veirett ervervet ved hevd kan overføres til en parsell eller en fradelt tomt. Dette fremgår av Høyesteretts dom av 2.2.2015.