God produktstøtte – den viktigste faktor til suksess?

God produktstøtte er kanskje den viktigste faktor i forhold til å beholde eksisterende kunder på et produkt og etablere nye kunderelasjoner. Undersøkelser viser at 68% av kunder som går over til andre produkter, gjør det fordi de er misfornøyd med de ansattes holdninger og manglende interesse for kundens produktutfordringer.