Tag Archives: regelverk

Feed Subscription
A-ordning og leveringsfrister

A-ordningen – konsekvensene om du ikke leverer a-melding innen fristen

A-meldingen skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag. Les mer om A-meldingen her   Hva skjer hvis man ikke sender a-melding som foreskrevet? Dersom en oppgavepliktig ikke sender inn de påkrevde opplysninger innen fristen, kan han bli ilagt enten tvangsmulkt ved ...
reiseregningsregler

Enklere reiseregningsregler

Statens reiseregulativ er også grunnlaget for mange bedrifter i privat sektor. Nå blir en del reiseregningsregler enklere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble høsten 2014 enige med hovedsammenslutningene om ny “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”.   Reiseregningsregler som gjelder fra 1. januar 2015 Avtalen gjelder fra 1. januar 2015, og er i utgangspunktet beregnet på ansatte i ...
Fokus på tre endringer i statsbudsjettet 2015

Tre områder som ble endret i statsbudsjettet 2015

Grensen for avgiftsfri import, grensen for momsregistrering og omsorgs- og pleiepenger er nøkkelord for tre av næringssakene i forslaget til statsbudsjettet 2015. Sakene har fått ulik oppmerksomhet i media i forbindelse med de langdryge forhandlingene mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, men her er en liten oppsummering.   Grensen for avgiftsfri import Regjeringspartiene foreslo å øke grensen for avgiftsfri import til 500 ...
Forskuddsfakturering

Pass deg for fella ved overgangen til momspliktig grense

Du skal holde hodet kaldt når du er fersk bedriftseier og nærmer deg grensa for å bli momspliktig. Det fikk en håndverker kjenne på lommeboka, ifølge Skattebetalerforeningen. På Skatt.no skriver de at håndverkeren fikk en uventet momsregning på 12 501 kroner i posten etter at han registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret. Saken er denne: Håndverkeren sendte sin første faktura, og den ...

Arbeidsgiveravgift eller ikke når ansatte bruker firmabil på reise

Innimellom kommer det en bindende fohåndsuttalelse (bfu) fra Skattedirektoratet som er interessant for flere enn bare den som har bedt om den. Nå har direktoratet svart på et spørsmål om plikt til å betale arbeidsgiveravgift når ansatte bruker firmabil (tjenestebil) på reise med overnatting. Dette kan også gjelde deg.   Hva gjelder når ansatte bruker firmabil til ulike formål? Selskapet ...