Tag Archives: regelverk

Feed Subscription
Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318 til skattekontoret!

Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318!

Skatteetaten har endret rapporteringsrutinene ved salg av bolig, fritidsbolig tomt og andel i boligselskap. Nytt for 2014, er at alle skattytere som har solgt boligeiendom eller liknende i løpet av 2014, må forholde seg til skjemaet RF-1318: «Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt». Skatteetaten har rutinemessig sendt ut skjemaet til de aktuelle skattyterne som har solgt bolig eller liknende i ...
Oppdragsavtaler regnskapsfører og klient

Oppdragsavtaler og regnskapsførers rolle som rådgiver

Regnskapsførers arbeidsmåte er i stadig utvikling i takt med økende bruk av digitale verktøy. Kunders tilgang til nettbaserte økonomisystem kan gjøre rollefordelingen uklar; når utfører man et avtalt oppdrag, og når er man kun en rådgiver? Dette reiser noen problemstillinger for regnskapsfører: • For det første skal oppdragsavtaler som et utgangspunkt alltid foreligge uansett type oppdrag. • For det andre kan det ...
Viktig dom om mellomregningskonto

Viktig dom om mellomregningskonto

Det er relativt vanlig at aksjonær har en mellomregningskonto i aksjeselskapet sitt. Mellomregningskontoen brukes gjerne privat, og ved årets slutt vil situasjonen ofte være at aksjonæren skylder penger til selskapet. I den forbindelse oppstår spørsmålet om mellomværendet mellom partene er å anse som et lån, eller om realiteten er at skyldig beløp må regnes som lønn eller aksjeutbytte for aksjonæren. ...