Skap muligheter – Planer bør kunne endres

Når vi skal sørge for at et komplekst IT-prosjekt blir fullført innenfor tids- og kostnadsrammen er det viktig at man lager en plan som gir mulighet for endring underveis. Det er like viktig at de som skal jobbe etter planen føler at de kan påvirke den og finne uutnyttede muligheter i gjennomføringen.