Utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Enkelte vilkår må foreligge før arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden når den ansatte blir syk.