Langsiktig vekst i Visma Advantage

NPS er en flott mulighet for oss til å få kjennskap til hva kundene våre føler om oss. Svarene fra NPS undersøkelsen gir et mål for dagens status, gir input til områder for forbedring – og former kjernen i vårt endringsledelsesprogram.