Dystre funn i Mørketallsundersøkelsen 2020

59 prosent av bedriftene som ble utsatt for nettangrep i 2019, oppdaget dette ved en tilfeldighet, og ikke fordi de hadde gode retningslinjer og sikkerhetsrutiner. Les mer om funnene her.