Er dine nettsider mobiltilpasset?

84% av Norges befolkning har i dag en smarttelefon, men overraskende nok er fortsatt ca 80% av norske bedriftsnettsider likevel ikke mobiltilpasset. Mobiltilpasning av nettsider må gjøres for at nettsiden skal vises optimalt også på mobile plattformer. Det er bare å komme i gang.