Jobber mot en papirløs hverdag

Er det mulig å oppnå et papirfritt kontor? Målet til Sørum kommune er å jobbe mest mulig digitalt mot en papirløs arbeidshverdag. Les mer om hvordan de gjør det her.