Har din kommune barnehagestyrere som praktiserer reglene ulikt?

For at barnehagene skal oppfylle sin viktige samfunnsoppgave, er det en forutsetning at barnehagestyrere kjenner til gjeldende regelverk og praktiserer det riktig. Barn, foreldre og ansatte skal ha like rettigheter uavhengig av hvilken barnehage de er tilknyttet.