Produktivitetsløftet har startet

Vi reiser rundt i Norges land for å få opp produktiviteten i norske bedrifter. Første stopp: Kristiansand.