Hvor bevisst forhold har du til gjennomføring og formalisering av etterfølgende endringer i kontrakt?

De fleste har i forbindelse med en leveranse foretatt endringer etter kontraktsinngåelse av ulike årsaker. Ofte glemmer partene betydningen av å få formalisert alle løpende endringer og tilleggsavtaler mellom partene. Det kan få meget uheldige og kostbare utfall.