Nordic meetup og oppstart av Hololens-prosjekt i København

I slutten av november fikk alle traineene i Visma Consulting fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Litauen dra på tur til København! Turen bestod av etablering av et felles HoloLens-prosjekt og Nordic meetup.