«Ikke mottatt faktura»: Hvem har ansvaret når inkassovarsel ikke kommer frem?

Er skyldneren fritatt for å betale omkostninger hvis fakturaen eller inkassovarselet ikke er mottatt? Hva sier inkassoloven?