Fem byggeklosser alle digitale bedrifter må ha

Det er forskjell på å være digitalisert og faktisk å være et digitalt selskap. Kun de nyeste start-upene er så heldige at de er født digitale, og slipper fullstendige snuoperasjoner. Resten av bedriftsnorge er nødt til å transformere for å overleve.