Vet du at arbeidsgiver må ha HMS-opplæring?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at virksomhetens øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne opplæringsplikten er personlig.