Heltid – hovedregel i arbeidslivet

Fra 1. januar 2023 fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse i §14-1 b) som skal styrke retten til heltid.