Regler for frivillig registrering av utleiere av fast eiendom

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift, men du kan oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift ved frivillig å registrere utleievirksomheten.