Idrettslaget som arbeidsgiver

Et idrettslag har i utgangspunktet vanlige plikter som arbeidsgiver for sine ansatte. Det finnes imidlertid viktige særregler som man bør være oppmerksom på. Les bloggen av advokat Øivind Henrik von Mehren.