Stort potensiale for besparelser med eFaktura

I dag er den elektroniske samhandlingsstrukturen knyttet til eFaktura i B2B markedet blitt enklere og mer tilrettelagt som følge av det nye PEPPOL samarbeidet.