Erstatning for positiv kontraktsinteresse

Har ditt tilbud blitt avvist? Når kan du kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse og hva betyr det?