Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret og daglig leder har et viktig og lovpålagt ansvar i denne sammenheng.