Tag Archives: Drive bedrift

Feed Subscription

Nå må du oppgi prisene dine til forbrukerne

Hvis du selger tjenester til forbrukere, har du nå plikt til å oppgi prisene på nettsidene dine og gjøre prisene godt synlige der du selger tjenestene dine. “Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester” omfatter prisopplysninger for varer, tjenester, kraft- og nettleieavtaler, tannhelsetjenester, serveringssteder og gravferd. NB! Vi understreker at forskriften gjelder ved salg til forbrukere. Mangelfull prisinformasjon på tjenesteområdet Det ...

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ønsker du å omdanne ditt enkeltmannsforetak til aksjeselskap? Omdanning kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet. Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eier ...

2014: Lavere selskapsskatt, større avskrivning

Selskapsskatten settes ned fra 2014. Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer fra kommende år: Det innføres startavskrivninger for maskiner mv. Skattefunn-ordningen styrkes. Det strammes inn på rentefradrag i konsernforhold. Formuesskatten økes på næringseiendom. Formuesskatten økes på sekundærbolig. Redusert skatt for selskaper og næringsdrivende Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere, det vil si privatpersoner) settes ned fra ...