Tag Archives: Drive bedrift

Feed Subscription

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ønsker du å omdanne ditt enkeltmannsforetak til aksjeselskap? Omdanning kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet. Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eier ...

2014: Lavere selskapsskatt, større avskrivning

Selskapsskatten settes ned fra 2014. Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer fra kommende år: Det innføres startavskrivninger for maskiner mv. Skattefunn-ordningen styrkes. Det strammes inn på rentefradrag i konsernforhold. Formuesskatten økes på næringseiendom. Formuesskatten økes på sekundærbolig. Redusert skatt for selskaper og næringsdrivende Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere, det vil si privatpersoner) settes ned fra ...

Må alle kassaapparater byttes ut fra 1. juli 2014?

Skattedirektoratet og Finansdepartementet har lagt fram forslag til nye regler som skal redusere svart omsetning ved kontantsalg. Det skal stilles mye strengere krav til kassasystemene fra sommeren 2014. Konkurransetilsynet: Positiv Konkurransetilsynet stiller seg positiv til endringene. De foreslåtte endringene kan bidra til forbedrede konkurranseforhold i de delene av næringslivet der det skjer kontantsalg, sier tilsynet i sin høringsuttalelse. Det nye ...