Salg av bygg under prosjektering – en momsfelle

Fysiske byggetiltak må være påbegynt for at et byggeprosjekt skal anses som en kapitalvare etter merverdiavgiftsloven.