Hvordan sørge for bedre likviditet?

I utfordrende tider, som nå, er det viktigere enn noen gang å sikre bedriftens likviditet – men, hvordan?