Avkastningen på bedriftskultur

HR-direktør Ellen Marie Nyhus forteller om viktigheten av bedriftskultur og hvordan Visma Custom Solutions bygger en sterk intern kultur ved å investere i sine ansatte.