Hvordan beregne merverdiavgift ved salg av papir- og elektronisk avis i fellesabonnement?

I stadig større grad opplever vi en elektronisk hverdag, og mer og mer av nyhetsformidling skjer via nettaviser. Hvordan skal så nettavisene behandles ved salg av abonnement?