Ønsker din bedrift å levere årsregnskap på annet språk enn norsk?

I stadig større grad etableres det internasjonale forretningsforhold og mange selskap i Norge inngår i internasjonale konsern. Dette gir ofte et behov for at årsregnskap og årsberetning må avlegges på for eksempel engelsk.