Tag Archives: Arbeidsmiljøloven

Feed Subscription

Nye regler for oppfølging av sykmeldte og endringer i foreldrepengeordningen

Av Monica Bremtun-Olaussen Fra 1. juli 2011 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykmeldte og foreldrepengeordningen. Når det gjelder oppfølging av sykmeldte er det blant annet kommet endringer av stoppunkter, nye rapporteringsplikter til NAV og innføring av nye sanksjoner mot arbeidsgiver. Videre er det også vedtatt endringer vedrørende foreldrepengeordningen der fedrekvoten og den ...