Utvikle en applikasjon? Ikke stol blindt på NPM

Når man utvikler en applikasjon er det enkelt å tenke at man vil raskest mulig opp, frem og i gang. Det har kommet en rekke nye verktøy for å gjøre startfasen så lett som overhodet mulig, men vær kritisk når du installerer noe som er utenfor din kontroll.