Gå til hovedsiden

Systematisk arbeid med kvalitet på nettsider

Hvordan sikrer webredaktøren at alt innholdet på sider lever opp til kvalitetskrav og blir presentert på en enhetlig måte? En løsning er et scorecard

scorecard nettside

Scorecard – et verktøy for å diskutere og forbedre kvalitet

Mer enn 50 personer i 5 land og flere avdelinger har tilgang til å endre Vismas nettsider. Derfor blir kvalitet og konsistens et viktig spørsmål for vår organisasjonen. Løsningen vi har valgt er et scorecard, et verktøy for å diskutere og forbedre kvalitet på nettsidene.

I Visma er et av tre mål for nettstedene knyttet opp til en tallkarakter fra 0 til 4 som gjenspeiler hvor godt innholdet på siden er (de to andre dreier seg om konverteringer og trafikk). Et snitt av karakteren for hvert land blir rapport i den månedlige KPI-rapporten til ledelsen. Mer viktig er det at den blir dyttet ut på intranett, sammen med hvilken divisjonsdirektør som er ansvarlig for siden.

Tilknytningen til den som er ansvarlig for ressursene som blir stilt til rådighet, ikke den som redigerer sidene, er viktig for fokuset på scorecard. Det samme er åpenheten om prosessen og resultatene.

Visma scorer ikke alle sidene, kun et representativt utvalg webredaktørene ønsker å følge ekstra tett. Men lærdommen fra nøkkelsidene er lett å ta med seg til andre deler av nettstedet. Alle avdelinger og redaktører er representert med minst en side. På det norske nettstedet scorer vi 40 sider.

Et skjema for scoringen er bygget inn som en fane i redigeringsverktøyet (Episerver). En annen webredaktør enn den som redigerer den til daglig går inn og krysser av for alle vurderingspunktene som er godkjent. Her er det enten eller, godkjent eller ikke godkjent. Alle punktene som ikke er godkjent skal kommenteres, slik at det er lett å gjøre nødvendige endringer for å få bedre karakter neste gang. Når karakteren blir oppdatert sendes den til den ansvarlige redaktøren og intranett.

I tillegg til den korte oppsummeringen i Episerver, har vi en guideline som er enda mer spesifikk. Der blir det for eksempel forklart at det som ligger i ‘2.3 Clear Call to Action on page’ er ‘Page contains visible Call to Action, (Only one primary CTA and one secondary, no more) based on defined goals for the page.’ For punkter som brukervennlighet og kontekst, går vi enda mer i detalj med flere punkter.

Scoring blir kjørt en gang i kvartalet. Før og etter hver runde tar jeg en halvtimes møte med de som leder prosessen. Der diskuterer vi uklarheter og gjennomføring. Etter hver runde kan det bli behov for oppdateringer av guidelines, men stadig færre etter hvert som vi får erfaring med prosessen. Faren med en slik jevnlig prosess er at den blir et ork. De som har hatt ansvar for å gjennomføre en haug medarbeidersamtaler på noen uker skjønner sikkert hva jeg mener. Jeg har derfor lagt stor vekt på å sette klare tidsfrister, men utover det være fleksibel på antall sider som scores og prosessen i hvert enkelt land.Det er også viktig å unngå at dette bare blir et tall. Skal karakteren ha en mening som et mål må den føre til en samtale om hva kvalitet på web er, hva som skal til å forbedre innholdet på en side og øke konverteringene. Har ikke webredaktørene tid til å jobbe med innholdet, har ikke scoren noen verdi.

Etter to år med scoring begynner arbeidet å sette seg i organisasjonen. Det dreier seg både om rutinen rundt karaktergivningen og forståelsen av hvilken rolle den spiller i arbeidet med nettsidene.Med rundt 50 aktive redaktører er et slikt verktøy for å sikre kvaliteten helt nødvendig for å jobbe mot et stadig bedre digitalt fotavtrykk for Visma.

Mest populære