Sykefravær: oppfølging og lederens rolle

I en lederrolle er det mye du må sette deg inn i av lover og regler. Jeg føler meg usikker hver gang jeg får inn en sykemelding. Hva bør/kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg legge til rette for at den ansatte skal komme raskest mulig tilbake i jobb? Jeg har møtt flere som mener sykefraværsoppfølging samtaler er en pest og en plage. Det krever alt for mye tid og ressurser, og kan være vanskelig å håndtere «riktig». Etter noen år som leder og med personalansvar har jeg full forståelse for at enkelte mener dette.

SykefraværTilrettelegge for arbeid

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ønsker man at flest mulig er i arbeid til enhver tid. En sykemelding trenger nødvendigvis ikke å ha noe med jobben å gjøre, vi blir alle syke. Men som arbeidsgiver og som leder har du et ansvar for å sørge for at de som er sykemeldte kommer fortest mulig tilbake. Så hva innebærer dette i praksis? Det innebærer at vi må ha jevnlig oppfølgingssamtaler slik at vi vet hva vi kan tilrettelegge for at en med sykemelding kanskje gradvis kan starte med å komme tilbake i jobb. Jo tidligere du kommer i gang med arbeid for å tilrettelegge, desto større er sjansen for å komme raskt tilbake til arbeid. Dette er ren sunn fornuft og egentlig litt rart at man trenger en lov som skal sikre at en leder tar sin oppgave alvorlig.

Dine oppgaver og plikter som leder (hentet fra NAV sine hjemmesider):

  • Arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade
  • Følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av sykdomsperiode
  •  Tilrettelegge arbeidet for den sykemeldte
  • I samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan
  • Avholde dialogmøte
  • Send rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV
  • Delta på dialogmøter med NAV

Selv om man vet hva som plikter, er det fortsatt vanskelig å vite hva er det som holder av dokumentasjon, kan jeg ta dialogmøtet over telefon, hvordan bør jeg kommunisere med den sykemeldte etc? Vi har med bakgrunn i dette satt opp et nytt kurs til deg som leder eller HR-ansvarlig. Vi har invitert advokat Lars Ottersen i Visma Advokater og Grete Johansen fra rådgivingsselskapet ChangeAbility til en praktisk gjennomgang av sykefraværsoppfølgingen.

Daglig leder for Visma Academy. Startet min karriere i Visma som Management Trainee i 2009. Visma Academy leverer kurs og kompetanseheving i Visma programvare, Microsoft Office, prosjektledelse og aktuelle fagkurs innen regnskap, lønn og ledelse. www.visma.no/kurs
Kontakt Alicia: