Summer Internship: Siste innspurt hos Visma Consulting

Skrevet av: Hilde Vistoff Drange

De siste ukene har webapplikasjonen og Facebooksiden begynt å ta form. Vi bestemte tidlig i utviklingen at det ville være mest hensiktsmessig å utvikle en webapplikasjon fremfor en Androidapplikasjon. Grunnen til at vi tok den avgjørelsen, var at alle skulle få mulighet til å benytte applikasjonen. Webapplikasjonens hovedfunksjonalitet er at den skal kunne benyttes til å gjennomføre quizer. Da gjerne i forbindelse med bedriftspresentasjoner eller karrieredager.

I forbindelse med Facebooksiden har det vært gjennomført analyser av konkurrentene, prototyping og implementering av applikasjoner.

I løpet av sommeren har vi brukt en smidig utviklingsmetode, Scrum. Det vil si at vi har gjennomført ca en uke lange arbeidsperioder/interaksjoner, som har startet med planlegging av ukens oppgaver, samt prioritering og estimering av disse. Ukene har blitt avsluttet med fremføring, oppsummering og retrospektiv. Dermed har vi hatt bestemte mål å jobbe mot hver uke. Dette har vært utfordrende, men også lærerikt og engasjerende.  I tillegg har det gjort at vi har fått god oppfølgning og tilbakemelding underveis i utviklingsprosessen.

I tillegg til å jobbe med sommerprosjektet har vi vært på prosjektbesøk hos Legemiddelverket, et av Visma Consultings nyeste prosjekter. Her fikk vi en innføring i hvordan oppstarten av prosjektet var gjennomført, arbeidet fremover og oppstart på utviklingen.

Gjennom sommeren har vi fått tildelt et sosialbudsjett og dette skal benyttes til stand-up og middag på “Latter”. I tillegg gjennomføres det innebandy treninger hver mandag, hvor vi får mulighet til å teste kondis og teknisk ferdigheter mot andre konsulenter i Visma Consulting.

Vi begynner å nærme oss slutten på sommerjobben, og det endelige produktet. Det gjenstår enda en del arbeid, men vi håper å få gjennomført alt dette før avsluttningspresentasjonen 5. august.

Sommeren har vært veldig lærerik og vi trives veldig godt i Visma Consulting alle sammen!

 

Mer informasjon om Summer Internship i Visma Consulting

 

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kontakt Benjamin: