Summer Intern-prosjekter 2014

Etter fem fantastiske uker i Visma har vi som summer interns fått en smakebit på hvordan det er å jobbe i en IT-bedrift i stadig utvikling. Som tre NTNU’ere og én NHH’er har vi måttet trekke på det vi har av kompetanse gjennom alt fra stresstesting av skytjenster til internasjonale markedsanalyser og evnetester i rekruttering. Her skal vi prøve å gi deg innsikt i hva vi har brukt tiden vår på.

Årets prosjekter har bestått av to hovedprosjekter; et IT-teknisk, et strategisk samt et sideprosjekt knyttet til rekrutteringsprosessen i Visma.

Det strategisk rettede hovedprosjektet tok for seg en markedsanalyse av teknologibruk i oppvekstsektoren i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nærmere bestemt hvordan barnehager, skoler og kommuner benyttet seg av teknologi i undervisning og administrasjon i de skandinaviske landene.  Tanken var å gi Visma et systematisert markedsfokus og vår utfordring ble dermed å lage en modell som lett skulle gi ledelsen en oppdatert oversikt over markedene.  Utfordringen er et kjent problem i dagens informasjonssamfunn; hvordan systematisere og velge ut det viktigste av store mengder data? Hvordan sørge for at man får med seg endringer i markedene, og særlig i IT-bransjen hvor utviklingen skjer raskt? For oss har dette ikke bare blitt  et spennende sommerprosjekt, men også en god mulighet til å sette teori ut i live og gi ledelsen verdifull input i tiden fremover.

En stor trend blant dagens IT-løsninger er at tjenesten flyttes over i skyen. Visma har selvfølgelig kastet seg med på denne utviklingen og dette fører til mange spennende oppgaver for oss som jobber her. Hva skjer for eksempel hvis flere hundre tusen lærere logger seg inn i Visma Flyt Skole samtidig siste skoledag for å sette terminkarakterer? Hvilke komponenter svikter først? Det tredje og mer tekniske prosjektet vi har jobbet med handler om å teste nettopp dette. Vi har undersøkt og utviklet løsninger for å simulere stort press på Vismas skytjenester slik at utviklere kan finne de svake leddene. Samtidig har vi fått mulighet til å utforske store profesjonelle datasystemer fra innsiden.

En annen trend er bruk av evnetester i screening og intervjusituasjoner, og denne sommeren fikk vi lov til å ta over et samarbeidsprosjekt mellom NOVA og Visma. Vår jobb var å analysere testresultatene til 150 studenter fra fem ulike leverandører av evnetester, og prøve å finne sammenhenger.  Her så vi på problemstillinger som “får en student like resultater på alle testene?”, og “måler testene det samme?”. Slik måtte vi sette oss inn i alt fra psykologisk forskningsmateriale til statistisk metode. Vi fikk også gjennomføre både evne-og  personlighetstester fra leverandørene og mottok inngående rapporter og analyser om oss selv – noe som selvfølgelig var kjempespennende!

Nå gjenstår den siste uken med sluttføring av prosjekter og presentasjoner for konsernledelsen, så her er det bare å henge i!

Dersom du ønsker å lese mer om hvordan programmet fungerer og detaljer fra arbeidsdagen, sjekk ut bloggposten til Martin, summer intern fra 2013:

https://www.visma.com/traineeblog/livet-som-business-summer-intern-hos-visma/

 

0