Strukturert idéfangst + Innovasjon = Sant

Det er ingen tvil om at innovasjon er et ganske hett tema for tiden og noe vi alle er opptatt av og ønsker å lykkes med. Vi vet at det fins uendelig med gode ideer rundt oss, men hvordan kan vi fange de riktige ideene, og hvordan realiserer vi verdipotensialet i den enkelte idé? I India er de kjent for å være veldig gode på innovasjon. Jeg har hørt snakk om at noen bedrifter måler sine ansatte på dette, og at de ansatte derfor alltid bærer med seg en liten notatblokk så de kan skrive ned ideene idet de dukker opp. Idéfangst er altså en helt naturlig del av hverdagen, og noe de gjør uten å tenke seg om. Hvis man skal tro ryktene så er altså dette godt forankret i tankesettet hos den enkelte, og en svært viktig del av den indiske kulturen.

Innovasjonstavle

Innovasjon er også en viktig del av kulturen i Visma Consulting. Dette er noe vi har jobbet med i lengre tid, fordi vi har stor tro på at det ligger mye urealisert verdi i de ideene som sitter i hodene hos våre ansatte. Vi har derfor valgt å strukturere vårt arbeid med innovasjon i et system som kan hjelpe oss med å realisere verdipotensialet i den enkelte idé. Vi har utarbeidet vår egen  innovasjonsprosess og har satt opp prosessen i en felles elektronisk innovasjonstavle der alle ansatte kan bidra med egne ideer. Det har vært viktig for oss å tilrettelegge for at alle kan bidra, at det skal være enkelt å bidra, og at det skal være en innarbeidet del av det daglige arbeidet til den enkelte.

300 ideer på 6 måneder

Og vi har så absolutt fått bekreftet at våre ansatte har mange gode ideer, og at de mer enn gjerne deler ideene sine når de først vet hvor de skal skrive de ned. Siden vi satte opp innovasjonstavlen vår for ca 6 måneder siden har det kommet inn rundt ulike 300 ideer, og vi opplever et vanvittig spenn i verdipotensialet til disse ideene, akkurat som vi hadde håpet. Vi får inn alt fra forslag til ny og forbedret funksjonalitet i kundeprosjektene våre, gjenbruk på tvers av kunder, nye kunder/prosjekter/konsepter,  kompetansehevende aktiviteter, forbedring av interne rutiner og markedsføring, for å nevne noe. I tillegg til å skape økt verdi på flere områder, ser vi også at innovasjonstavlen bidrar til å skape kommunikasjon på tvers i selskapet. Vi ser for eksempel at konsulenter i ulike forretningsområder, prosjekter og faggrupper samarbeider om å foredle og dra ideer igjennom prosessen, og at Marked, Salg, HR og Ledelsen aktivt tar tak i flere av ideene som kommer opp.

Uante muligheter

Vi er stolte over at vi har så flinke, engasjerte, og ikke minst uredde ansatte som tør å by på seg selv. Dette er starten på et nytt og spennende eventyr for oss som kan skape uante muligheter i tiden fremover: Vi har skapt et solid fundament som kan hjelpe å dra oss i helt nye retninger og utfordre oss til til å bli enda bedre på det vi driver med. Det er svært viktig at vi nå fortsetter å bygge oppunder dette og kontinuerlig tune prosessen og organisasjonen vår slik at vi kan fortsette å bruke innovasjonsprosessen til å utvikle oss til det beste for våre kunder og ansatte.

Mer om innovasjon i Visma

About

Connect with :