Struktur i informasjonsveldet

I dag flyter man nesten over av informasjon. Den befinner seg i alt fra ulike fag-systemer, CRM- systemet, økonomisystemet, på Internett, i dokumenter, Excel og ikke minst, i hodene på dine medarbeidere. Har du noen gang tenkt på at all denne informasjonen kan gi deg en viktig konkurransefordel? Informasjonen er der, men utfordringen er å ta vare på den, strukturere den og presentere den på en slik måte at den kan benyttes.

La meg ta ett lite eksempel, hos frisøren:
Når man klipper seg har man ofte en god dialog med frisøren, man har lett for å åpne seg, og fortelle om små og store hendelser i livet. Det kan være ting som: Jeg skal gifte meg i sommer, mamma fyller 70 år i september eller min sønn skal konfirmeres i år. Jeg har ofte undret meg på hvorfor dette havet av informasjon aldri benyttes av frisøren. Gifter man seg eller skal man i bryllup skal man alltid til frisøren og barnet skal gjerne klippes da det skal konfirmeres. Med ett CRM-system (helst Visma CRM 🙂 ) har man mulighet for å ta vare på denne informasjon. Det gir mulighet til å kontakte kunden når det nærmer seg og sette opp en time. Kombinerer du det med informasjonen fra økonomisystemet om hva kunden kjøpte sist, kan man gjerne gi kunden ett tilbud på f.eks farging av ettervekst om kunden var å farget håret. Ikke nok med at dette kan føre til ”enkle” salg, kunden vil oppleve det som god kundepleie.

Her er noen flere eksempel på informasjon som kan være viktig for din bedrift: Har du kunder som er viktigere enn andre? Øker eller synker kundemassen din? Hvordan utvikler verdien av kundeporteføljen seg? Hvilke kunder mister du og hva er årsaken? Er kundene dine fornøyde? Hvorfor valgte dine nye kunder deg? Er det hendelser ute hos kunden din som kan føre til mer-salg eller som føre til at de sier opp? Hva skjer i markedet og med dine konkurrenter? En ting er å få ut denne informasjonen hver for seg, men det er når du samler den og kombinerer den at informasjonene blir virkelig interessant. Hva er verdien av dine missfornøyde kunder? Er det mange av dine største kunder som er missfornøyd, hvorfor og hvilke produkter har de kjøpt? Hva er verdien av kundene du mistet og hva er årsaken? Hva er verdien av dine nye kunder?

Alt dette er informasjon som kan gi deg viktige pekepinner på hvordan det står til med din bedrift og dine kunder, og som gir deg mulighet til å gjøre viktige strategiske endringer før konkurrentene dine eller før kundene dine forsvinner.

Som Datamarshall i Visma er min oppgave å sørge for at denne typen informasjon blir tatt vare på, strukturert og presentere den slik at den kan benyttes. En fordel i Visma er at alle våre fagsystemer, CRM- systemet og økonomisystemet er integrerte med hverandre. Dette gjør det enkelt å kombinere informasjon fra de ulike systemene. Når man i tillegg har rapporterings-verktøy som Visma Rapportering er informasjonen tilgjengelig for ledergruppen og styret til en hver tid. Sammen med en klar CRM- strategi som gjennomsyrer organisasjonen og som er godt forankret i ledelsen, er kombinasjonene av integrerte nøkkelsystemer og gode rapporterings-verkøyer uslåelig. Les mer om fordelen med integrerte systemer på Visma.no

Kom gjerne med andre ”frisørsalong” historier, er det andre bedrifter eller bransjer som ikke utnytter sitt potensialet?

Connect with Lars R.: