Gå til hovedsiden

Støtteordninger for nystartet bedrift – hvilke ordninger finnes?

Har du startet opp eller er i ferd med å starte opp en ny bedrift? Det finnes et hav av ulike støtteordninger – her ta vi deg gjennom noen.

Skybaserte løsninger gir deg effektive endringer
Støtteordninger for nystartet bedrift – hvilke ordninger finnes?

Hvilke støtteordninger har du egentlig?

Om du har en nystartet bedrift kan det være verdt å undersøke mulighetene dine for støtte. Men hvor begynner du? Her finner du noen tips til hvor du kan starte å søke om støtte til oppstart av egen bedrift.

Skal du føre regnskapet selv? Prøv eAccounting gratis. 

NAV – dagpenger i etableringsfasen

Nav utbetaler dagpenger i inntil 12 måneder i etableringsfasen. Dette forutsetter at du allerede har søkt om og fått innvilget dagpenger i forkant.

Før NAV kan få avgjort søknaden din om støtte i etableringsfasen er det i all hovedsak to ting du må gjøre:

1. Fylle ut skjema «Søknad om dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet«.

2. Innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene. Denne må gjøres av en instans godkjent av NAV.

Her må du i første omgang ta kontakt med ditt nærmeste NAV-kontor for veiledning rundt hvilken instans som skal gjøre denne vurderingen i ditt tilfelle. Les mer om ordningen her.

Innovasjon Norge – Markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd

Innovasjon Norge tilbyr finansieringsstøtte blant annet i form av markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd til bedrifter som er registrert for mindre enn henholdsvis 3 og 5 år siden. Innovasjon Norge legger særlig stor vekt på at forretningsidéen skal være nyskapende og at det er gode forutsetninger for kraftig vekst i foretaket ditt. Støtter med inntil kr 500.000 for prosjekter med nasjonalt potensial og inntil kr 700.000 for prosjekter med internasjonalt potensial.

Slik går du frem:

1. Sett deg først og fremst godt inn i hvilke forutsetninger Innovasjon Norge stiller for å kunne tilby støtte.

Du kan gjerne også ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor eller ringe Gründertelefonen gratis på 800 50 789 dersom du har spørsmål rundt idéen din og oppstartsprosessen videre.

2. Les mer og opprett søknad for de ulike støtteordningene på denne siden.

Innovasjon Norge har også veldig mange andre typer støtteordninger, både i form av finansiering og veiledning, som blant annet mentortjeneste for gründere og kompetanseprogrammet FRAM.

Les mer om alle støtteordningene til Innovasjon Norge.

SkatteFUNN – Skattefradrag på prosjektkostnader

SkatteFUNN-ordningen gir deg skattefradrag på prosjektkostnader som går til forskning og utvikling av et nytt eller forbedret produkt. Ordningen gjelder for alle bransjer og selskapsformer, og det er ingen begrensning på omsetning for å få godkjent et prosjekt. Små og mellomstore bedrifter (SMB) får 20% skattefradrag på prosjektkostnadene, og store bedrifter får 18% fradrag.

(Forutsetningen for å få støtte er at bedriften din skal utvikle en ny eller forbedret vare eller tjeneste, og at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å tilegne seg ny kunnskap eller nye ferdigheter.)

For å søke om støtte må du:

1. Opprette søknad for godkjenning av Forskningsrådet

2. Legge ved revisor-attestert skjema for prosjektkostnadene deres

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål rundt prosessen.

Les mer om ordningen og hvem som kan få støtte.

De nevnt over er blant de mer vanlige støtteordningene for nystartede bedrifter og som er helt uavhengige av bransje, men det finnes massevis av andre støtteordninger i tillegg, både bransjerelaterte og bransjeuavhengige. Her har du et par eksempler på kanskje litt mindre kjente støtteordninger, som viser bredden i omfanget:

Merkur-programmet – støtte i utkantstrøk

Merkur-programmet ble etablert med formål om å sikre at også småbyene i distrikts-Norge skal ha dagligvarehandel og bokhandel med god kvalitet. Siden 2012 har de i tillegg gitt støtte til etablering og modernisering av drivstoff-anlegg.

* Inntil kr 600 000 i investeringsstøtte
* Inntil kr 50 000 i utviklingsstøtte pr. år
* Inntil kr 100 000 i servicestøtte pr. år

Her kan du lese mer om Merkur-programmet.

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) – støtte til prosjekter, innspillinger og reise

FFUK tilbyr støtte til profesjonelle utøvende kunstnere i Norge, altså sangere, musikere, dansere, skuespillere og andre som har dette som sitt hovedyrke. Støtten er delt inn i 4 hovedgrupper:

Som du ser så finnes det altså støtteordninger i alle slags bransjer og sjangre, så det er vel verdt å sjekke mulighetene dine. Hvem vet, kanskje nettopp din bedrift er midt i nåløyet for en eller flere støttespillere!

Altinn sin oversikt

Altinn har også en bra oversikt over alle de ulike støtteordningene, sortert etter bransje, slik at du enkelt kan finne frem til den eller de som kan være aktuelle for din bedrift. Her kan du også lese mer om hver enkelt støtteordning.

Lykke til videre med bedriften!

Mest populære